Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET III / Globalisering / Run-time tilpasning


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Runtime tilpasning

Hvis man har et web-site, der ikke indeholder specielt meget tekst og man gerne vil sikre sig, at datoer mm. bliver vist i henhold til brugerens valg skal man have fat i Thread objektet. Nedenstående eksempel danner en dropdownboks med mulige sprog/kultur valg og skifter visning på datoer mm.

using System.Globalization;
using System.Threading;
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   if (!IsPostBack)
   {
    CultureInfo[] arrKulturer = CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.SpecificCultures);
    foreach (CultureInfo kultur in arrKulturer)
    {
     drpKulturer.Items.Add(new ListItem(kultur.EnglishName, kultur.Name));
     if (kultur.Name == Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name)
     {
      drpKulturer.SelectedIndex = drpKulturer.Items.Count - 1;
     }
    }
   }
  }
  private void drpKulturer_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
  {
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(drpKulturer.SelectedItem.Value);

  }
  private void Page_PreRender(object sender, System.EventArgs e)
  {
   head1.InnerHtml = Thread.CurrentThread.CurrentCulture.NativeName;
   Label1.Text = DateTime.Now.ToString("F");
   Label2.Text = 1234567890.ToString("C");
   Label3.Text = 1234567890.ToString("N");
  }

   
Spacer Spacer Spacer Spacer